Cenník digitálnych fotoprác

Do 50 ks Nad 50 ks
9 x 13 0,24 € 0,22 €
10 x 15 0,28 € 0,24 €
13 x 18 0,55 €
15 x 21 0,85 €
18 x 24 2,30 €
20 x 30 2,99 €
Veľkoformátová tlač papier 66,28 €/m2
Veľkoformátová tlač plátno 118,50 €/m2
Skenovanie filmu a napálenie na CD 2,95 €